วุ้นน้ำมะพร้าว ขนาดลูกเต๋า 15 มม.

1kulabfoods_natadecoco_Binsyrup_15

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 15 มม.
ขนาดบรรจุ : 1 กก

1kulabfoods_natadecoco_Bpandan

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 15 มม.
กลิ่นใบเตย
ขนาดบรรจุ : 1 กก

1kulabfoods_natadecoco_Bsala

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 15 มม.
กลิ่นสละ
ขนาดบรรจุ : 1 กก

1kulabfoods_natadecoco_Blychee1

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 15 มม.
กลิ่นลิ้นจี่
ขนาดบรรจุ : 1 กก

วุ้นน้ำมะพร้าว ขนาดลูกเต๋า 10 มม.

1kulabfoods_natadecoco_Binsyrup_10

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 10 มม.
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

1kulabfoods_natadecoco_Bpandan10

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 10 มม.
กลิ่นใบเตย
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

1kulabfoods_natadecoco_Bsala10

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม 10 มม.
กลิ่นสละ
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

วุ้นน้ำมะพร้าว ขนาดเม็ดเล็ก

1kulabfoods_natadecoco_Binsyrup_15

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
ขนาดบรรจุ : 1 กก

1kulabfoods_natadecoco_Bpandan

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
กลิ่นใบเตย
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

1kulabfoods_natadecoco_Bsala

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
กลิ่นสละ
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

1kulabfoods_natadecoco_Slychee1

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
กลิ่นลิ้นจี่
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

1kulabfoods_natadecoco_Sorange

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
กลิ่นส้ม
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

1kulabfoods_natadecoco_Sblue

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
กลิ่นบลูเบอร์รี่
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

1kulabfoods_natadecoco_Sgrape

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
กลิ่นองุ่น
ขนาดบรรจุ : 1 กก

1kulabfoods_natadecoco_Scantalupe

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดเม็ดเล็ก
กลิ่นแคนตาลูป
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

kulabfoods_natadecoco_luktan2

วุ้นมะพร้าวลูกตาล ในน้ำเชื่อม
ขนาดบรรจุ : 1 กก

kulabfoods_fruit_salad

ฟรุ้ตสลัด ตราคูลลี่-ดี
ขนาดบรรจุ : 1 กก

รับผลิต ตามออเดอร์

นอกจากเราจะเป็นผู้ผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว ที่จัดจำหน่ายใน แบรนด์ของ กุหลาบฟู้ดส์ , คนไทย เองแล้วเรายัง รับผลิตตามออเดอร์ ของลูกค้า ภายใต้กระบวนการ เเละกรรมวิธิการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งปัจจุบัน กุหลาบฟู้ดส์ ก็เป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพและราคาและได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเสมอมา…

MKT. - KULABFOODS CO.,LTD